Partijprogramma 2014-2018

Forza! vindt dat de inwoners van  hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn per fiets, auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet in de maatschapij en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving.

Forza! zal bij al haar besluiten zich laten inspireren door bovenstaande missie en de 9 kernwaarden van Fortuyn:                       

In Nederland:

       1. geldt een parlementaire democratie.
       2. bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat.
       3. geldt een volledige vrijheid van meningsuiting.
       4. geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap.
       5. dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
       6. zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake.
       7. staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal.
       8. dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende individuen.
       9. wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen culturen.