Raadsvragen TOZO status binnen Castricum inzake Corona

Geacht college,

Sinds de crisis door COVID 19 heeft de regering een TOZO regeling opgesteld, Tegemoetkoming Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers te compenseren of te helpen in het voortbestaan van de onderneming en of prive voortbestaan door het wegvallen of verminderen van inkomsten/ omzet door de crisis en/ of lockdown.

Gezien de lange periode van deze crisis zijn er een drietal TOZO regelingen of momenten van aanvragen/ verleningen geweest.

Vanuit diverse bronnen horen wij verschillende verhalen over het toekennen ervan, terugbetalen of het verschil in de behandeling van aanvragen.

Als leidraad telt voor ons de brief die onderaan genoemd wordt en als bijlage is meegezonden, afkomstig is van de Staatssecretaris Van Ark aan de tweede kamer over de uitwerking van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

De fractie van Forza! Castricum heeft de volgende vragen en ziet deze graag gemotiveerd beantwoord:

TOZO 1

1) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze aanvragen ook behandeld en beoordeeld?
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet hoeven?
b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen?

2) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling?

3) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?

4) Welk aantal aanvragen is afgewezen?

5) Van het aantal afgewezen aanvragen:
a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente?
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de rechtbank?

TOZO 2

6) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze aanvragen ook behandeld en beoordeeld?
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet hoeven?
b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen?

7) Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1 ?

8) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling?

9) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?

10) Welk aantal aanvragen is afgewezen?

11) Van het aantal afgewezen aanvragen:
a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente?
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de rechtbank?

TOZO 3

12) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze aanvragen ook behandeld en beoordeeld?
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet hoeven?
b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen?

13) Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1 en 2 ?

14) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling?

15) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?

16) Welk aantal aanvragen is afgewezen?

17) Van het aantal afgewezen aanvragen:
a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente?
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de rechtbank?

TOZO 2021

De TOZO 4 welke als steunpakket is aangekondigd in verband met de verlengde lockdown wordt op dit moment van schrijven nog uitgewerkt. Gezien de termijn van beantwoording op de raadsvragen kan worden aangenomen dat de onderstaande vragen ook beantwoord kunnen worden omdat de regeling tegen de beantwoordingstermijn reeds bekend is gemaakt door de regering.

18) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze aanvragen ook behandeld en beoordeeld?
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet hoeven?
b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen?

19) Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1,2 en 3 ?

20) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling?

21) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?

22) Welk aantal aanvragen is afgewezen?

23) Van het aantal afgewezen aanvragen:
a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente?
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de rechtbank?

ALGEMEEN

24) Van alle aanvragen die gedaan zijn, welk aantal of percentage van de ZZP’ers heeft financiële nood of de nood om prive/ zakelijk te kunnen voortbestaan?

a. Wat doet de gemeente om deze te helpen of te ondersteunen?

b. Wat doet de gemeente om ondernemers te helpen en te ondersteunen als hun TOZO is afgewezen, ook na een bezwaar of beroepsprocedure aangezien dit toch de economie van Castricum aantast en de ondernemer inwoner is van Castricum en de gemeente ook een zorgplicht heeft?

c. Heeft de gemeente inzicht in de mogelijke escalaties die er zijn binnen ondernemersland in Castricum en welk aantal het niet financieel gaat redden/ overleven?

d. Kan het college aangeven welke escalaties op financieel vlak binnen de ondernemers van Castricum speelt en in welke branches?

25) De fractie van Forza! is zich bewust van het feit dat de gemeente Castricum de TOZO aanvragen doet van ondernemers. Daarnaast zijn wij ons ook bewust van de NOW regeling en andere regelingen die niet door Castricum worden afgehandeld of worden beoordeeld. Graag zouden wij zien – in het belang van de openheid van bestuur – dat als het College aanvullende informatie kan verstrekken over de overige regelingen en de status ervan, dit kenbaar wordt gemaakt. Wetende dat wij als Fractie geen directe vragen stellen, geven wij het College graag de mogelijkheid om hier op te reageren als soort van open vraag, juist gezien het belang van ondernemend Castricum.

Namens de fractie van Forza! Castricum,

Ralph Castricum
Fractievoorzitter

Bijlage:

de brief van de Staatssecretaris: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo

De brief in PDF formaat: Brief+aan+TK+Uitwerking+Tijdelijke+overbruggingsregeling+zelfstandig+ondernemers (2)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.