Gezamenlijk initiatiefvoorstel CKenG en Forza! op het afvalfiasco

Initiatiefvoorstel

In juni 2019 heeft de Raad ingestemd met het nieuwe Afvalplan. CKenG en Forza, de indieners van dit initiatiefvoorstel, hebben destijds tegen het besluit gestemd omdat onze fracties de commotie al hadden voorzien, die nu na de uitrol van het plan is ontstaan.
Wat zijn precies de problemen?

1. Een doorsneegezin (man, vrouw, twee kindjes en een kat) scheidt netjes zijn afval en zet in 2020 zijn grijze kliko 3⁄4 gevuld 1x in de twee weken aan de straat. Dit gezin betaalt nu 293,16 euro per jaar;
Hetzelfde gezin scheidt in 2021 zijn afval nog beter en zet in het nieuwe jaar zijn grijze kliko (inmiddels helemaal gevuld) nog maar 1x in de drie weken aan de straat. Dit gezin betaalt na 1 januari plotseling 413,36 euro per jaar (plus 41 procent).

2. Ook bestaat na 1 januari niet langer de mogelijkheid om restafval weg te brengen naar de Schulpstet; inwoners betalen dus meer geld voor minder dienstverlening.

3. Het nieuwe afvalplan dient vooral een politiek doel, en op de korte termijn geen praktisch, leefbaar en financieel doel.

4. De Rijksoverheid heeft weliswaar besloten dat restafval in 2050 helemaal uit den boze moet zijn, maar in Castricum hebben we nog dertig jaar (een generatie …) lang de tijd om dit te realiseren door middel van maatregelen en voorlichting; bovendien heeft het doorsneegezin niet alles in de hand, omdat de verpakkingsindustrie en de hele keten van voeding en consumentenartikelen hier een belangrijke rol in speelt.

5. Het plan en de tariefstelling die nu zijn bedacht, werken afvaltoerisme in de hand; om kosten te voorkomen gaan sommige inwoners voor hun afval gebruik maken van de restafvalkliko’s van anderen en zal het doorsneegezin de kattenbakkorrels mogelijk in de het park dumpen in plaats van in hun kliko.

6. Het wachten met aan de straat zetten tot de kliko tot de nok toe gevuld is, zal in de zomermaanden leiden tot grote stankoverlast en mogelijk tot burenruzies.

7. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het ‘belonen’ van mensen veel effectiever werkt dan het ‘straffen’ van mensen.

Uit beantwoording van de vragen die ambtelijk zijn gesteld, blijkt dat in onze begroting de volgende kosten voor afvalverwerking zijn opgenomen:
2020 4.417.471 euro
2021 4.486.063 euro (inclusief 50.170 kapitaallasten vanwege het nieuwe inzamelsysteem)

Aangetekend moet worden dat de dekkingsgraad voor het lopende jaar 90 procent bedraagt en de gemeenteraad eerder heeft besloten dat dit percentage in stapjes omhoog moet naar 100 procent. In de begroting 2021 wordt gerekend met een dekking van 96 procent.
Verder is het zo dat men in een aantal gemeenten, waaronder Almelo, inmiddels is teruggekomen van het afvalplan door huishoudens te laten scheiden, omdat afvalverwerkers stellen dat zij dat veel beter kunnen.

Alles samenvattend willen de initiatiefnemers van dit voorstel het volgende besluit aan de gemeenteraad voorleggen:

* De huidige verordening loopt nog een jaar langer door; de gemeentelijke heffing voor het inzamelen en verwerken van afval wordt voor 2021 berekend zoals dat in voorgaande jaren ook gebeurde, met dien verstande dat de beoogde verhoging van de dekkingsgraad in de heffing wordt meegenomen.

* Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting, dat mogelijk iets lager uitvalt omdat de gemeente in de mix in 2021 wat meer restafval dan eerder gedacht aan de verwerker zal aanbieden; het uiteindelijke nettobedrag zal via de Firap met de raad worden gedeeld.

* De periode tot aan de Begroting 2022 wordt gebruik om te inventariseren (bij andere gemeenten en afvalverwerkers), te calculeren en te communiceren (hoe inwoners, nog beter, hun afval kunnen scheiden).

* Er wordt een methode ontwikkeld om inwoners, die zo min mogelijk restafval laten inzamelen, te belonen. Dus een positieve in plaats van een negatieve prikkel. De raad neemt tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 een voorlopig besluit over de tarieftabel die bij deze nieuwe methode hoort, waarna de definitieve tabel bij de Begroting 2022 zal worden vastgesteld.

Aldus besloten in de Raadsvergadering van 10 december 2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.