Forza! pleit voor lokaal hitteplan

Castricum, 10 augustus 2020

Nederland heeft een Nationaal Hitteplan dat in werking treedt als het vier dagen achtereen warmer is dan 27 graden. Dat is deze week het geval. Daarom wil de lokale partij Forza! dat er ook een lokaal hitteplan komt.

Forza! wijst erop dat ouderen en chronische zieken een extra risico lopen bij een hittegolf en dus meer aandacht verdienen, zeker in de coronatijd. Een lokaal hitteplan zou hiervoor uitkomst kunnen bieden om op lokaal niveau meer aandacht aan deze groepen te kunnen geven, aldus Forza!.

”De combinatie van corona en hitte kan veel mensen fataal worden en daarnaast is het door de coronamaatregelen vaak lastiger om mensen te helpen die last hebben van de hitte. Ook zal bij hitte het gebruik van airco’s toenemen en de deskundigen stellen dat niet duidelijk is of die bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus”, aldus Forza! Commissielid Frank Heeremans, die pleit voor het lokaal hitteplan waar in overleg met betrokken zorginstanties in Castricum rekening wordt gehouden met het coronavirus en o.a. wijkverpleging en vrijwilligers worden ingezet die dagelijks langs zelfstandig wonende ouderen moeten gaan, om ze te behoeden voor uitdroging, verbranding en uitputting.

Forza! wil daarnaast weten of de kwetsbare groepen genoeg in beeld zijn bij de gemeente tijdens de warme dagen en vraagt om een uitgebreide toelichting van de gemeente hierop.

Lees hieronder onze schriftelijke vragen.

Castricum, 10 augustus 2020

Geacht college,

Landelijk heeft Nederland een Nationaal Hitteplan dat in werking gaat
wanneer het vier dagen achtereen warmer is dan 27 graden. Iets wat op dit moment ook speelt en de komende weken zal toenemen. In het Nationaal Hitteplan staan adviezen om oververhitting tegen te gaan. Voornamelijk ouderen lopen extra risico bij een hittegolf. In een artikel in De Gelderlander van 24 mei 2020 stellen deskundigen dat ‘’de combinatie van langdurige hitte met het coronavirus grote effecten kan hebben op de volksgezondheid”. De deskundigen stellen dat vooral ouderen en mensen die al andere aandoeningen hebben in de
gevarenzone komen. De fractie van Forza! is van mening dat de kwetsbare groepen in de samenleving moeten worden behoed voor uitdroging, verbranding en uitputting.

De fractie van Forza! heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het artikel ‘Hittegolf extra gevaarlijk voor zwakkeren tijdens coronacrisis’?

2. Volgens de deskundigen zijn de mensen die het hardst geraakt worden door het coronavirus, ook het meest kwetsbaar voor een hittegolf. Hieronder vallen vooral ouderen en mensen die al andere aandoeningen hebben. Dat schrijven hoogleraar Geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Nijmeegse Radboud UMC, hoogleraar Thermo fysiologie Hein Daanen van de VU Amsterdam en Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland in een ingezonden brief aan De Gelderlander. Wat is de visie van het college hierop?

3. Het nationale hitteplan is gericht op contact, maar i.v.m. Covid-19 is dat nu niet tot nauwelijks mogelijk. Velen hebben de afgelopen maanden in eenzaamheid opgehokt gezeten in eigen huizen met slechte ventilatie en geen tot zeer gering sociale contacten. Nu daar ook nog eens een hete zomer overheen komt zonder enige verkoeling, vreest onze fractie voor de gezondheid van veel mensen. Deelt het college deze zorgen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wat zijn de concrete plannen van het college om de gezondheid van mensen te waarborgen in deze tijden?

4. De combinatie van Corona en hitte kan fataal zijn voor mensen. Daarnaast is het door de coronamaatregelen soms moeilijker om mensen die last hebben van de hitte te helpen. Ook zal bij hitte het gebruik van airco’s toenemen en de schrijvers van de brief stellen dat niet duidelijk is of die juist bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus. Hoe kijkt het college hiertegen aan?

5. Hitte zorgt ervoor dat meer mensen klachten krijgen en zorg nodig hebben. Maar de zorg moet juist nu ook op adem komen. We kunnen voorkomen dat er extra druk ontstaat op de zorg als we ons goed voorbereiden op een hittegolf. Is het college daarom bereid om met de zorginstellingen in Castricum in gesprek te gaan over hoe het hitteplan lokaal in Castricum zo goed mogelijk aangepast kan worden aan de huidige omstandigheden

6. Is het college bereidt om met het RIVM in contact te treden en informatie te winnen over welke maatregelen genomen kunnen worden om de ouderen in onze gemeente tijdens extreme hitte zoveel mogelijk te kunnen ontzien? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereidt om te kijken in hoeverre wijkverpleging en vrijwilligers ingezet kunnen worden die dagelijks langs zelfstandig wonende ouderen gaan, om ze te behoeden voor uitdroging, verbranding en uitputting? Onze fractie verzoekt daarnaast ook om een toelichting of deze uiterst kwetsbare groep in beeld is bij de gemeente.

Wij kijken uit naar de reactie op onze schriftelijke vragen en danken u alvast voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Frank Heeremans Commissielid Forza! Castricum

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/keiharde-kritiek-op-corona-aanpak-ze-hebben-alleen-doden-en-ic-bedden-geteld-alsof-dat-het-enige-is-dat-er-toe-doet~a8de9ac0/

https://www.gezondheidsnet.nl/coronavirus/hittegolf-extra-gevaarlijk-voor-zwakkeren-tijdens-coronacrisis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.