Inbreng Forza! algemene beschouwingen kadernota 2020


Voorzitter,

We spreken vandaag over de kadernota 2020. De eerste kadernota van dit minderheidscollege want, de vorige kadernota werd ons nog gepresenteerd door het college in oude samenstelling. We kunnen dus stellen dat dit de eerste kadernota is van het nieuwe minderheidscollege op basis van een breedgedragen raadsakkoord.

Zoals u wellicht vast nog weet, vielen alle voorgaande kadernota’s en begrotingen ons als Forza! toch altijd wel weer zwaar. Zwaar omdat alles in onze mooie gemeente overschaduwd en bedreigd werd, door een niets ontziene invasie van gelukzoekers en asieleisers, kon de kadernota/begroting in voorgaande jaren niet los gezien worden van de ramp die zich natuurlijk nog steeds in Nederland en in Europa voltrekt. 

Daar gaan we het vandaag niet over hebben voorzitter maar deze citaat is bij deze traditiegetrouw uitgesproken. 

We mogen namelijk als Forza! helemaal niet klagen met deze kadernota en zijn daarom ook blij dat veel van onze standpunten waarmee wij vorig jaar de kiezer hebben overtuigd om op Forza te stemmen al zijn gerealiseerd dan wel niet dit jaar al ten uitvoering wordt gebracht. 

Ik neem u natuurlijk graag nog even mee…

Voorrang eigen inwoners bij woningtoewijzing. Afschaffen urgentie statushouders; zo stond het als eerste punt letterlijk in ons programma en bijna letterlijk overgenomen in de kadernota. Vorig week maakte een ruime meerderheid van deze raad na drie jaar eindelijk een einde aan deze oneerlijke woonverdeling. 

In deze kadernota wordt ook een eerste aanzet gegeven om te kunnen komen tot tijdelijke huisvesting in de vorm van woonunits. 

30 stuks om precies te zijn. Hoe mooi zou het zijn als dit niet direct 30 Tiny huisjes worden. We lezen er in deze nota nog niets over terug. Forza ziet dit als een geweldige kans om dit te combineren. 15 Tiny huisjes voor statushouders, en 15 Tiny huisjes voor mensen die graag in zo’n huisje willen wonen. Wat Forza betreft een uitgelezen kans om de integratie te bevorderen, het CDA blij te maken daar er nu direct actie kan worden ondernomen met Tiny huisjes en groen links hoeft dan ook niet meer te spreken over discriminatie en mensen in containers zetten, iedereen blij zou ik zeggen voorzitter. Wij kijken uit naar een reactie van de portefeuillehouder op dit zojuist genoemde voorstel.

Een goede ontwikkeling is ook de aandacht voor eenzaamheidsbestrijding. Ouderen verdienen onze aandacht, respect en hulp bij eenzaamheid. Opgenomen in het raadsprogramma. Een van onze speerpunten afgelopen verkiezingen.  Op het gebied van bestrijden eenzaamheid is inmiddels een start gemaakt met de specifieke werkgroep “Programma aanpak eenzaamheid” die voorstellen zal gaan doen. Er is inmiddels sprake van een coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’. Dit en volgend jaar zullen uitvoeringsprojecten al van start kunnen gaan en dat zijn ontwikkelingen waar onze fractie erg blij mee is. 

Veiligheid,

Cameratoezicht waar nodig. Één van de opdrachten aan het college om daar waar preventief cameratoezicht is gewenst voor het borgen van een veilige leefomgeving, dit te realiseren. Inmiddels is daarom de zgn. ‘burgemeesters-camera’ voor extra cameratoezicht in het centrum dit jaar (2019) gerealiseerd. Forza! pleit sinds haar oprichting in Castricum voor permanent cameratoezicht dat ingezet moet worden om overlast (met name in het uitgaansgebied) te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Onze fractie heeft inmiddels van veel inwoners met name ouders en omwonenden van het uitgaangebied een positief signaal mogen ontvangen over de geplaatste camera. 

Is alles dan rozengeur en maneschijn voorzitter?

Nee voorzitter,

Zo komen we een korte passage tegen over de stand van zaken met betrekking tot de Bakkerij. Bij het gereedmaken van de Kadernota waren de financiële stukken, als onderlegger voor het subsidieverzoek van het Cultuurpodium De Bakkerij in Castricum, nog niet compleet bij het College aangeleverd. Om te komen tot een zorgvuldige en grondige beoordeling van de plannen en kansen voor dit podium is het nodig te beschikken over een compleet en reëel beeld. Inmiddels hebben wij de nodige stukken mogen ontvangen en deze zijn ronduit schokkend te noemen. 

Wat ons betreft is er daarom ook maar 1 oplossing. De Bakkerij als vereniging verplaatsen naar cultuurpaleis Geesterhage zodat zij haar activiteiten als poppodia op deze prachtige nieuwe lokatie kan voort zetten. En het pand aan de Dorpsstraat te verkopen. Zo simpel kan het zijn, voorzitter. 

Ook de duurzaamheidsambities gaat ons veel te snel. In deze kadernota beperkt het zich nog tot enkel het grondstoffenplan waar de raad vorige week mee akkoord is gegaan. Het apart inzamelen van plastic heeft geen enkele zin’, Het kost meer en het levert minder milieuwinst op.’ Veel beter zou het zijn om het plastic bij de rest van het afval te deponeren en het er achteraf, in een nascheidingsfabriek, weer uit te vissen. De maatregel die nu genomen is zorgt alleen maar voor verwarring en irritatie bij onze inwoners.

En zo zullen er nog veel meer duurzaamheids maatregelen de komende jaren de Revu gaan passeren. Waar een aantal partijen in het raadsprogramma een inlegvel hebben toegevoegd aangaande de urgentie van statushouders delen wij u alvast mede dat onze fractie de komende jaren in deze periode tegen alle onrealistische duurzaamheids voorstellen zal stemmen.

Tot slot voorzitter, raken we zeker nog niet uitgesproken over zaken aangaande het strand, het zwembad, de Beverwijkerstraatweg, zandzoom, wel of geen bioscoop en alles wat u en ons als fracties bezig houd in deze raad. Forza! kijkt uit naar de resterende raadsperiode en zal zojuist genoemde onderwerpen kritisch, realistisch maar vooral zakelijk beoordelen. Voor nu dank ik u voor uw aandacht. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.