‘Zeg het voort, zeg het voort!’ Spreektekst fractievoorzitter Ralph Castricum Forza! Algemene politieke beschouwing Castricum

Voorzitter,

We spreken vandaag over de begroting 2019. De eerste begroting van het nieuwe minderheidscollege op basis van een breedgedragen raadsakkoord. Een unieke situatie voor Castricum en een unieke situatie in Nederland. Iets waar onze fractie erg trots op is. 

U kunt zich misschien nog wel onze slogan bij de verkiezingen in maart vast nog herinneren. “Doorbreek met ons de bestuurscultuur.” want, door uitvoering te geven aan dit minderheidscollege rekenen we als gemeente voorgoed af met een in beton gegoten coalitieakkoord. En dat is in voorgaande jaren wel eens anders geweest.

Zoals u wellicht nog weet hadden wij het in voorgaande jaren toch altijd wel weer zwaar bij de jaarlijkse begroting. Zwaar omdat alles in onze mooie gemeente overschaduwd en bedreigd werd, door een niets ontziene invasie van gelukzoekers en asieleisers, kon de begroting in voorgaande jaren niet los gezien worden van de ramp die zich natuurlijk nog steeds in Nederland en in Europa voltrekt. 

Het is natuurlijk niet zo voorzitter, dat deze sluitende begroting aan alles een einde maakt maar we zijn op de goede weg. U heeft mij als college wel direct weten te boeien voor het lezen van deze begroting en dat begint al goed bij de inleiding. Het college vraagt in haar voorwoord aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen: De ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen aangaande gearriveerde statushouders en de positie van statushouders inzake woningtoewijzing.

Het college maakt zich net als Forza! zorgen om het oplopend tekort op de uitvoering van de Participatiewet (zie ook lopende projecten). De vanuit het rijk opgeleggenormeerde instroom van statushouders geeft in onze gemeente een behoorlijke druk op o.a. de bijstandsuitkeringen. Tegelijkertijd is in het raadsprogramma opgenomen dat bij toewijzing van sociale huurwoningen voorrang aan de eigen inwoners zal worden gaan gegeven. We schaffen de voorrang van statushouders, zoals die nu geldt, af.

Voorzitter, u begrijpt dat dit ons natuurlijk als muziek in de oren klinkt!

Twee punten waar wij ons al wat jaren in deze raad en tijdens de campagne druk om hebben gemaakt maar door een andere samenstelling maar geen voet aan de grond kon krijgen.

Voorzitter, nu zijn de kaarten na 21 maart anders geschut.

Een aantal partijen heeft aan de start van het raadsprogramma op dit laatste punt zelfs een aantekening laten maken, dat zij dit punt niet willen ondersteunen. Zo ook D’66. Inmiddels heeft u in de media kunnen lezen dat het specifiek dit punt is waarom D’66 zich nu heeft teruggetrokken. 

Voorzitter, dat vinden wij oprecht jammer. Jammer omdat wij ook bedenkingen hebben bij een aantal punten uit het raadsprogramma. En dan kom ik bij het puntje duurzaamheid. Waar 127.000 euro wordt vrijgemaakt en het college doet er alles aan om in de BUCH werkorganisatie extra ambtelijke capaciteit vrij te maken voor duurzaamheid. En dat er vanuit het raadsakkoord goedkeuring gegeven wordt aan het klimaatakkoord van Parijs. Iets wat onze partij absoluut niet hoog in het vaandel heeft staan.  We zijn kritisch en gaan graag hierover het debat aan. Tegelijkertijd Kijken we uit naar nieuwe duurzame ontwikkelingen, naar lokale initiatieven, kansen voor economische ontwikkelingen

Ik zou bijna zeggen voorzitter. Kom op D’66! Moet ik u nu dan als Forza! voorman de hand toe rijken? Meneer Steeman, voorzitter, sta open voor deze bestuurlijke vernieuwing en doe u naam democraten eer aan en niet wanneer het D’66 zelf uitkomt! Genoeg over D’66 voorzitter.

Ik neem u verder nog even mee in de begroting en dan komen we bij de honden belasting. Een punt waar wij ons al wat jaren hart voor maken. De hondenbelasting is geldklopperij, die geen positieve invloed heeft op het gedrag van hondenbezitters.

Naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie van Forza! wordt voorgesteld om de hondenbelasting met ingang van 2020 af te schaffen. Er wordt voorgesteld om de tarieven 2019 ten opzichte van 2018 met inflatiecorrectie te verhogen. Een voorstel waar wij prima mee kunnen leven.

Dan ook opgenomen in de begroting waar op dit  moment een wethouder zit die vanaf het begin van zijn aanstelling direct dit onderwerp bepleite. Een onderwerp dat ook ruim aandacht genoot in ons verkiezingsprogramma en dan heb ik het over de eenzaamheidbestrijding ouderen.

De rijksoverheid zet in op het bestrijden van eenzaamheid. Binnen het landelijk beleid (actieprogramma: Eén tegen eenzaamheid) is er aandacht voor zeven punten:

Samen met onze maatschappelijke partners geven we in Castricum uitvoering aan het landelijke actieprogramma. In 2019 richt het college zich op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. (dit is een aanvulling op het huisbezoek bij 80-plussers) Naast bewustwording over eenzaamheid en wat je daaraan kan doen , onderzoeken we de mogelijkheden voor de realisatie van een lokaal meldpunt. Wij maken daarbij gebruik van de reeds bestaande netwerken en infrastructuur. Om dit traject te bevorderen zullen we daarom de motie van het CDA eenzaamheidbestrijding steunen.

Dan voorzitter, een stukje veilige gemeente. Ook een thema waar Forza! zich al wat jaren hart voor maakt. Een aantal jaar geleden strandde ons voorstel voor preventief cameratoezicht. Nu zien we dat na vele recente gebeurtenissen meerdere fracties dit onderwerp hebben bepleit in het raadsprogramma en hun verkiezingsprogramma’s. Wij zijn daarom blij dat daar binnenkort uitvoeringen aan gegeven gaat worden. De gemeente moet veilig zijn voor alle inwoners. Dit betekent ook dat de jeugd veilig uit moet kunnen gaan.

Onderwerpen die een grootschaliger aanpak vergen worden regionaal geagendeerd. Waar nodig wordt preventief cameratoezicht gerealiseerd.

Voorzitter graag hadden we nog wat meer tijd gehad om specifiek nog meer onderwerpen uit te lichten. Daar is gelukkig wel ruimte voor in de sessies hiernaast. Voor nu dank ik u voor u aandacht. En tegen het college zouden we willen zeggen. Zeg het voort, zeg het voort!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.