Kandidaat raadslid (nr4) Jim Breetveld maakt bezwaar tegen de geplande UMTS zendmast op de Westerweg in Limmen

Bezwaar tegen zendmast Limmen

Op 18 januari ’18 werd, in het bijzijn van een aantal bewoners en twee bezwaarindieners, bezwaar gevoerd tegen de geplande UMTS zendmast op de Westerweg 37 in Limmen. Tijdens het bezwaar liepen de emoties hoog op en waren er merkbare frustraties bij de belanghebbenden. De reden van deze frustraties? De gemeente die zich van zijn beste kant liet zien en voor de zoveelste keer over onze Limmer dorpsgenoten heen walst.
Enige tijd terug heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend aan Vodafone die een zendmast wilde plaatsen op het terrein van Hunnekink, vlak langs het spoor en dichtbij de huizen van sommige omwonenden. Weinig of geen van de buurtbewoners waren hiervan op de hoogte en waren allerminst geamuseerd toen zij er lucht van kregen. Niet heel onverwacht naar mijn mening, het gerucht gaat namelijk dat er mogelijk zelfs een zwijgcontract was gesloten tussen Vodafone en Hunnekink. Een dorpsgenoot kwam bij toeval achter het toekomstige plan, toen hij midden in het proces van het kopen van een huis hoorde van de omgevingsvergunning die was afgegeven door het College. Ook communiceerde de gemeente volgens de omwonenden slecht met haar burgers over een ingrijpend project zoals dit. De maat was al gauw vol: er werd een handtekeningenactie op touw gezet en het verzet tegen de zendmast ving aan. Het resultaat van de handtekeningenactie werd aangeboden bij de gemeente, maar werd volgens de buurtbewoners afgewezen omdat het bezwaar op gezondheidsaspecten zou berusten, waar gek genoeg de gemeente niets mee kon.
Bezwaar tegen de door het College verleende omgevingsvergunning volgde. Een van de mede-indieners van het bezwaar verzocht mij of ik namens Forza! Castricum, het woord voor hem wilde voeren. Samen met mijn partijgenoot Frits Zonneveld bekeken wij een aantal alternatieve locaties voor de zendmast, waaruit voor ons bleek dat de verplaatsing van de mast naar de Zanddijk de meest gunstige oplossing leek. Dit geldt ook voor de buurtbewoners, zo gaven zij aan. Telefoonverkeer is immers zeer belangrijk, dat erkennen onze Limmer dorpsgenoten en het doel van ons bezwaar is dan ook niet een volledige afwijzing. Hetgeen waar niemand zich aan kan onttrekken en wat mij het meeste dwars zat, en hier liet mijns inziens de gemeente zich echt kennen, is dat er uit betrekkelijk gering onderzoek al snel de conclusie getrokken kan worden dat dichtbij een zendmast wonen gezondheidsrisico’s met zich mee zou kunnen brengen. Dit wordt zorgvuldig beschreven in een aantal, door het Rijk niet ondersteunde, onderzoeken. Aangezien het gezondheidsaspect zwaar woog voor sommige omwonenden ben ik gaan zoeken naar de informatie waar het Rijk zich op baseert. Het Rijk baseert zich op een, volgens critici slecht onderbouwd, Zwitsers onderzoek (COFAM II) uit 2006 waaruit zou blijken dat langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling niet ongezond is. Het onderzoek zou zich, volgens critici, niet richten op langdurige blootstelling en als men de kleine lettertjes leest ziet men dat het onderzoek voor 40% gefinancierd is door GSM multinationals. Dit wekt dus de indruk dat het geen onafhankelijk onderzoek is geweest en dus niet zorgvuldig is uitgevoerd en mogelijk zelfs achterhaald is. Immers gaan wij in 2020 al richting de 5e generatie van het High Performance dataoverdrachtsysteem (5g) en gebruikte men in 2006 alleen nog maar 3g. Dit voorgelegd te hebben aan de vertegenwoordiger van het College van B&W, werd geantwoord dat dit een discussie is die op rijksniveau gevoerd moest worden en dat het College hier niets mee kon. Opmerkelijk, want in onze buurgemeenten waaronder Heemskerk wordt een principebeleid gehanteerd, waardoor er uit voorzorg en uit angst voor gezondheidsrisico’s geen zendmasten meer in de buurt van woongebieden geplaatst worden. Bovendien heeft de gemeente Utrecht een UMTS antenne laten verwijderen om diezelfde redenen. Heeft de gemeente niet de taak om de gezondheid van de burgers te beschermen? Opvallend is ook dat er in 2014 een soortgelijke situatie ontstond waarbij er een C2000 mast geplaatst zou worden, dichtbij het ambitieuze project Zandzoom. Hier was het toenmalige College van Castricum nog fel tegen, maar nu ineens niet meer? Het beleid van Castricum met betrekking tot het plaatsen van zendmasten was verouderd, aldus de vertegenwoordiger.
Al met al laat de gemeente zich duidelijk weer van zijn fraaiste kant zien door dergelijke gevoelige plannen niet eerst met de buurt te overleggen alvorens een omgevingsvergunning af te geven. In dit geval heeft de hele buurt nooit om volledige afwijzing van de zendmast gevraagd, maar om eerlijke communicatie en bereidheid van de gemeente om in samenwerking met de omwonenden te kijken naar een alternatieve locatie. Dus wat heeft de gemeente te vrezen? In het geval dat dit project doorgang vindt, zou de gemeente mogelijk in de toekomst aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gezondheidsschade mocht de gezondheidsraad in de toekomst haar advies aanpassen. Roken en asbest waren immers ook tijden lang niet schadelijk voor de gezondheid gebleken. De gemeente had ook het beleid met betrekking tot het plaatsen van zendmasten kunnen moderniseren nog voordat hij de omgevingsvergunning zou verlenen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Boze gedupeerden, dit had kunnen worden voorkomen en die hadden zich dan niet hoeven op te winden over een ambtenaar die een onpersoonlijk ingestudeerd stukje opvoerde en alle verantwoordelijkheid afschuift op het Rijk. Gelukkig maakt het bezwaar, mocht het ongegrond worden verklaard door de Commissie, wat hoogstwaarschijnlijk het geval zal zijn, de weg vrij om in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Wat betreft de alternatieve locatie voor de zendmast langs de Zanddijk, heeft de vertegenwoordiger laten weten deze te willen voorleggen aan Vodafone. Wat hieruit gaat komen weet ik niet, maar na alles wat zich heeft afgespeeld zijn onze Limmer dorpsgenoten sceptisch.
J. Breetveld

One thought on “Kandidaat raadslid (nr4) Jim Breetveld maakt bezwaar tegen de geplande UMTS zendmast op de Westerweg in Limmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.