Wethouder Steeman laat zich piepelen (spreektekst,debat 48 sociale huurwoningen Duin en Bosch)

Voorzitter,

allereerst heet ik de aanwezige op de publieke tribune van harte welkom en gezien de hoge opkomst denk ik dat zij niet gekomen zijn om dit plan van harte aan te moedigen. Integendeel vermoed ik zo.

En voorzitter onze fractie kan dat zich zeer goed voorstellen, want het voorstel wat vanavond aan ons voor ligt het vaststellen van het ruimtelijk kader plan voor de realisatie van 48 sociale huurwoningen, rammelt aan alle kanten. En dat was ook te lezen voorzitter aan de heftige reacties op de Facebookpagina j b c a.

Niet zo zeer dat wij de komst van dit soort woningen niet zien zitten, en ook van mening zijn dat onze inwoners die soms al jaren op een wachtlijst staan, dit soort woningen uitermate geschikt zijn, maken wij toch bezwaar tegen dit voorgenomen plan. Bezwaar omdat vastgoedmagnaat Parnassia groep ( die eerder al mijn ganzen al de nek om draaide) http://purmerend.vandaag.nl/ganzenleed-duin-en-bosch-krijgt-staartje/ het nagelaten heeft de bestemde locaties woningbouw voor de sociale sector in te vullen.
Weet de gemeenteraad wel dat met parnassia in strijd met het bestemmingsplan afspraken zijn gemaakt? Zo stelt bewoners platform duin en Bosch in het NVC afgelopen week.

In 2010 is er namelijk in een overeenkomst vastgelegd dat parnassia alsnog 10 woningen moest realiseren op Duin en Bosch waarbij b en W zich zal inspannen dit mogelijk te maken op de bestaande woning locaties.

Voor de herinrichting van Duin en Bosch was geld nodig: grond werd verkocht voor woningbouw. De raad heeft hier toen aan meegewerkt onder strikte voorwaarde dat er sociale woningbouw moest komen als onderdeel van maximaal 230 te bouwen woningen. Parnassia heeft deze verplichting afgekocht omdat ze natuurlijk niets konden verdienen aan sociale woningbouw en de nood door de verhoogde asielinstroom natuurlijk nog niet zo hoog was en dure koopwoningen leveren wel winst op” aldus de vastgoedmagnaat

De vraag die nu echter blijft hangen voor wie gaan we nu eigenlijk bouwen? Niet voor onze Castricummers die al jaren op een wachtlijst staan. Er wordt een dikke vette worst voorgehouden voorzitter, en Parnassia maakt dankbaar gebruik van de door de gemeenteraad urgent verklaarde statushouders waardoor de druk alsmaar toe blijft nemen.

Laten we vooropstellen voorzitter. Onze fractie is net als het bewonersplatform echt niet tegen sociale huurwoningen. Wel tegen de voorgestelde locatie en voor niet meer woningbouw dan maximaal is toegestaan. Met het voorgenomen plan voorzitter zou het maximaal toegestane aantal woningen al worden overschreden zonder dat daar concrete procedures voor doorlopen zijn!

Met de wijziging van het bestemmingsplan zou bovendien afstand worden genomen van de oorspronkelijke visie om wonen en zorg te scheiden. Gezien de tumult die is ontstaan nav heftige geweldsincidenten en bezorgde bewoners in het raadsspreekuur voor het zomerreces maar ook terechte vragen van de collega’s van CKenG lijkt ons dat daarom  geen goede zaak.

Ons voorstel is net als het bewonersplatform niet de Clinge daar voor te gebruiken maar alsnog op Koekoeksduin. Dat kan namelijk gewoon binnen de kaders van het bestemmingsplan. Marja voorzitter groot vastgoedmagnaat Parnassia heeft op deze lokatie echter dure koopwoningen gepland omdat simpel weg daar gewoon meer geld aan te verdienen valt.

Voorzitter, het plan rammelt aan alle kanten en achter de schermen worden machtsspelletjes gespeeld door zorginstellingen waarin wethouder Steeman zich laat piepelen!

Voorzitter Castricum heeft behoefte aan sociale huurwoningen maar op deze manier kunnen wij hier niet mee instemmen. Wij overwegen daarom ook een motie van teleurstelling.

Tot zover

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.