Forza! Castricum wil GEEN actieve politici op het stembureau.

FORZA! WIL GEEN ACTIEVE POLITICI OP HET STEMBUREAU.

Forza! Castricum is van mening dat actieve politici (wethouders, raadsleden, fractievolgers en bestuursleden) geen lid kunnen zijn van een stembureau in de gemeente Castricum. Zij worden vanwege hun activiteiten op sociale media, berichtgeving van raadsvergaderingen in de lokale media, foto’s en (verkiezings-) activiteiten in de gemeente steeds herkenbaarder voor de inwoners van onze gemeente. Hierdoor kan de kiezer, bewust danwel onbewust, in zijn of haar politieke keuze worden beïnvloedt. Deze beïnvloeding, en zelfs de schijn hiervan, moet ten alle tijde worden voorkomen. De stembureau’s dienen politiek neutraal te zijn. Deze neutraliteit wordt teniet gedaan als er actieve politici zitting nemen in een stembureau.
Forza! Castricum komt daarom met de volgende motie: Vreemd aan de orde van de dag.

De gemeenteraad van Castricum in vergadering bijeen op….

Overwegende dat:

– Er op 21 maart 2018 weer verkiezingen zijn;

– Het tot nu toe gebruikelijk is, dat actieve politici, waaronder wethouders, raadsleden, fractievolgers en bestuursleden van politieke partijen, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid lid kunnen zijn van een stembureau, zelfs in hun eigen dorp;

– Dat veel gemeenten in Nederland ervoor kiezen actieve politici geen zitting te laten nemen in een stembureau;

– Actieve politici vanwege hun activiteiten op de sociale media, berichtgeving van raadsvergaderingen in de lokale media, foto’s en (verkiezings-) activiteiten in de gemeente, steeds herkenbaarder worden voor inwoners van onze gemeente en van welke politieke partij zij zijn;

– De kiesraad daarom adviseert terughoudend te zijn met het benoemen van raadsleden en wethouders als lid van een stembureau;

– Elke schijn van belangenverstrengeling tegen gegaan moet worden;

– In transparante verkiezingen stembureaus volstrekt politiek neutraal moeten zijn;

– Er sprake kan zijn van onbewuste en onbedoelde beïnvloeding van kiezers door
politici die lid zijn van een stembureau vanwege hun bekendheid bij de inwoners van de gemeente;

– De raad van mening is dat elke schijn van beïnvloeding van de kiezer in het stembureau voorkomen dient te worden;

Verzoekt de burgemeester

– Niet toe te staan dat actieve politici bij verkiezingen lid zijn van een stembureau in de gemeente Castricum om elke schijn van beïnvloeding van kiezers te voorkomen. Onder actieve politici wordt verstaan: raadsleden, fractievolgers, wethouders en bestuursleden van (lokale) politieke partijen.

– Vanaf de verkiezingen voor de gemeenteraad Castricum op 21 maart 2018 de stembureaus te laten bemensen door minimaal één ambtenaar (voorzitter) van de gemeente Castricum, aangevuld door burgers die zich daarvoor aanmelden en die geen actieve politici zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralph Castricum

#WijZijnForza! #Gr2018 #Lijst10 #MaakOnsDeGrootste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *